Minden a Corvinus Ösztöndíjról

Tulajdonképpen mi is a Corvinus Ösztöndíj?
Egy teljesítményalapú Ösztöndíj, teljesen új rendszerben. Ahogyan te is biztosan hallottál róla, a Corvinus fenntartói jogai 2019-ben átkerültek az államtól egy alapítványhoz, így az állami ösztöndíjas helyeknek is szükségszerűen át kellett alakulniuk. Mégis, sok tekintetben nagyon hasonlít a Corvinus Ösztöndíj az elődjéhez: ugyanúgy tartalmazza például a képzés költségét, mint az állami ösztöndíj, de nem fedezi például a lakhatást, a megélhetést a tanulmányok ideje alatt, és ez sem jár automatikusan a tanulmányok befejezéséig. Ugyanakkor ha 2021-ben kezded nálunk a tanulmányaidat angol nyelvű képzésen, akkor sok más egyetemmel ellentétben, nálunk nem kell idegennyelvi hozzájárulást fizetned. Azt, hogy ki lesz jogosult az Ösztöndíjra, egy rangsor dönti majd el, amelynek tartalmi feltételeit az Egyetem vezetése írja elő.

Akkor csak jó tanulmányi eredmény mellett kapható meg az Ösztöndíj?
Ne aggódj, ha nem minden félévben sikerül elérni a színjeles átlagot, de fontos tudnod, hogy minél jobb tanulmányi eredményt érsz el, annál valószínűbb, hogy jogosult leszel rá. Az Ösztöndíjhoz legalább 3,8-as kreditekkel súlyozott tanulmányi átlag szükséges, a két félév alatt teljesített kreditek számának pedig legalább 46 kreditnek kell lennie. A fenti szempontok alapján képzésenként hallgatói rangsor készül, és a legjobb teljesítményt nyújtó hallgatók nyernek jogosultságot a következő két félévre a képzésen rendelkezésre álló Corvinus Ösztöndíjas helyekre. Ha mégsem sikerült az egyik évben elérned a célod, ne csüggedj! Az Egyetem tanévenként egyszer felülvizsgálja az ösztöndíjra jogosultak körét.

Hány ponttal van esélyem az alapszakos felvételi eljárásban elnyerni a Corvinus Ösztöndíjat?
Amennyiben felvételt nyersz az Egyetemre, már 430 ponttal is esélyes lehetsz a Corvinus Ösztöndíjra, ráadásul egyes szakokon akár kisebb pontszámmal is elnyerheted a támogatást. Ha pedig 450 pont feletti eredményt érsz el, szinte garantált.

Hány ponttal, mikor van esélyem a mesterszakos felvételi eljárásban elnyerni a Corvinus Ösztöndíjat?
A Corvinus Ösztöndíj feltétele a sikeres egyetemi felvétel és a felvételi eljárás során szerezhető megfelelő pontszám. Az elérhető 100 pontból már 75 megszerzésénél jó eséllyel támogatott hallgató leszel.

Hányan kaphatják meg az Ösztöndíjat?
Nappali alapszakokra a 2020/2021 tanévre felvett jelentkezők 85 százalék nyerte el a Corvinus Ösztöndíjat, a nappali mesterszakokon ez az arány 95 százalék volt.

Milyen átlaggal kell rendelkeznem ahhoz, hogy a képzés alatt végig meg tudjam tartani a Corvinus Ösztöndíjat?
Alap- és mesterszakon ha 4-es vagy annál magasabb átlagot érsz el a félévekben, szinte biztos, hogy térítésmentesen tanulhatsz.

Hogyan kell jelentkezni a felvételi során a Corvinus Ösztöndíjra?
Ha szeretnéd igénybe venni az Ösztöndíjat, akkor a 2021-es felvételi jelentkezés leadásakor az adott képzésen az "A" finanszírozási formát kell megjelölnöd. Ha a felvételi során az adott képzésen eléred az Egyetem által meghatározott felvételi ponthatárt ebben a finanszírozási formában, akkor automatikusan jogosulttá válsz az ösztöndíjra az első két félévre.

Ösztöndíjas helyre pályáztam a felvételi alkalmával, de nem sikerült. Akkor már nincs is lehetőségem a térítésmentes képzésre?
Ha nem sikerül elsőre Corvinus Ösztöndíjas helyre bejutnod, de felvételt nyertél a Corvinusra (ennek továbbra is feltétele, hogy az "A" finanszírozási forma mellett az adott szak "K" finanszírozási formáját is bejelöld), az egyetemi teljesítményed alapján a következő évben újra pályázhatsz a Corvinus Ösztöndíjra átsorolás útján. Aki pedig nem jut térítésmentes képzéshez, a Diákhitel Központon keresztül igénybe tudja venni az államilag támogatott kamatmentes előfinanszírozási lehetőséget.

Hány félévre jár az Ösztöndíj?
Az Ösztöndíj nem jár automatikusan a teljes képzési időre (tanévente felülvizsgáljuk a jogosultak körét) és legfeljebb az adott szak hatályos képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési időre jár. (Azaz, ha a meghirdetéskor az adott szak képzési ideje 7 félév, akkor maximum 7 félévre.) Fogyatékkal élők esetében ez a félévszám egy félévvel (osztatlan képzésben részt vevő fogyatékkal élők esetén két félévvel) meghosszabbítható. Fontos, hogy csak aktív félévben jár az ösztöndíj! Méltányolható indokok esetén (tartós betegség, gyermekvállalás, Erasmus, külföldi részképzés) a jogosultsági idő meghosszabbítható egy félévvel, ha ezen körülmények miatt a tanulmányi idő is hosszabb lesz (a maximális támogatási idő azonban ilyen esetben sem léphető túl).

Corvinus Ösztöndíjasként járhatok más felsőoktatási intézmény állami ösztöndíjas képzésére?
Igen, mivel az Ösztöndíj nem jelenti az állam által finanszírozott féléveid számának a felhasználását (tehát nem csökkenti a 12 állami ösztöndíjas félévek számát). Az állami ösztöndíjas féléveidet szabadon felhasználhatod további tanulmányok folytatására. Hogyan veszíthetem el az Ösztöndíjra való jogosultságot? Például, ha felmondod az ösztöndíjszerződést, ha kimerítetted a támogatott félévek maximális számát, vagy bármilyen más okból megszűnik a hallgatói jogviszonyod.


Tájékoztató a Corvinus Ösztöndíjról a 2021. februárban induló képzésekre vonatkozó keresztféléves felsőoktatási felvételi és eljárásban:
Kattints ide >>

Budapesti Corvinus Egyetem

Copyright © Budapesti Corvinus Egyetem